18/02/2016

Sănătatea

Asigurarea medicală se poate face din țară, și este chiar recomandată.


 • Ce este cardul european de asigurat?
  Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

 • Acest document se eliberează la cerere, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, dar este bine să îl aveți la plecare, pentru orice eventualitate.

  Cine îl poate deține?
  Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

 • În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurari sociale de sănătate) și în aceasta perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În aceasta situație, casa de asigurari de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

  Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

 

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depașească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cât timp e valabil?
Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

De asemenea, odată ajunși și înregistrați la universitate, studenții trebuie sa se înscrie și la GP (General Practioner) – echivalentul medicului de familie din România. Totul se realizează prin intermediul universitații la centrul NHS asociat fiecarei instituții academice. Astfel, cele mai multe universități oferă studenților asigurare medicală gratuită pe tot parcursul studiilor ceea ce le oferă acces gratuit la pachetele de bază oferite de NHS (National Health System).

Pacienții români pot beneficia de sistemul medical (NHS) în urmatoarele condiții:

 • Consultația Medicală la Medicul de Familie este gratuită pentru rezidenții UK. Aceasta înseamnă că este suficient sa fiți înscriși la GP (medicul de familie).
 • A & E – Serviciul de Urgente Medicale – este gratuit pentru oricine, indiferent de statut. De asemenea, gratuit pentru oricine este tratamentul pentru anumite boli infecțioase sau transmisibile cum ar fi tuberculoza, holera, toxiinfectiile alimentare, meningita sau gripa.

Tratamentul în spitale specializate este gratuit pentru români în cazul în care:

 • Locuiesc legal în Marea Britanie de cel puțin 12 luni.
 • Lucrează legal în Marea Britanie și sunt înscriși ca plătitori de taxe (inclusiv Self Employed).
 • Sunt studenți ai unui curs de minim 6 luni, curs subvenționat în cea mai mare parte de stat.